הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

ספארי דרך האטרקציות העיקריות באזור: מסלול הרכבת לעננים, סלינס גרנדס,
פורממרקה והקררו דה לוס זיטה קולורס.

משך : 15 שעות
נקודת התחלה: קסרוס 468, A4400 סלטה, ארגנטינה


מומלץ להיות 30 דקות לפני היציאה.

ספארי לעננים - סלטה

171.00$מחיר