הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

מהרהר בקרחון מורנו המפורסם, מקיאק זה יהיה משהו שתזכרו לנצח.

משך : 8 שעות
נקודת התחלה: איסוף ושחרר ליד מלונות מרכזיים


מומלץ להיות 30 דקות לפני היציאה.

חווית קיאק של פריטו מורנו - קלפטה