הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

העבר את שדה התעופה למלון במנדוזה

 

ביחידות שטח נרחב, מיזוג אוויר וחימום.

אין עלויות נוספות.

 

ילדים מעל 3 שנים משלמים אותו דבר כמו מבוגרים.

מנדוזה - העברה מהמלון לשדה התעופה

13.00$מחיר