הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

חווה מחדש סיפורי פיראטים עם סיור עירוני זה בלה סרנה וקוקימבו, סיור באטרקציות
עיקרי הערים הללו ליד הים.

משך : 5 שעות

מומלץ להיות 30 דקות לפני היציאה.

חצי יום סיור בעיר לה סרנה וקוקימבו

160.00$מחיר