הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

כמו בערי התיירות הגדולות בעולם, הדרך הטובה ביותר להכיר את ההווה ואת ההיסטוריה
אושואיה היא סיור בעיר.

זמן משוער: 12 שעות

סיור עיר קלאסי בחצי יום - אושואיה

65.00$מחיר
  • 1