הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

העבר שדה תעופה ג'וג'וי למלון

 

ביחידות שטח נרחב, מיזוג אוויר וחימום.

אין עלויות נוספות.

 

ילדים מעל 3 שנים משלמים אותו דבר כמו מבוגרים.

ג'וג'וי - העברה משדה התעופה למלון

13.00$מחיר