הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

חוויות תיירים של תיירות קהילתית ו הילידית בצ'ילה, על פי התוכנית המתוארת להלן. זהו מסלול הפניה ומומלץ, אותו ניתן לשנות ולשלב עם מינוי וייעוץ קודם. פרטי השירותים בהתאם ליעד:
- פורטו וויליאמס:
כל הטיולים הם פרטיים, אך על המטייל לציין אם יש צורך במדריך מתרגם. מחירים מובחנים בסוף מסמך זה.
- סנטיאגו, יינות וואלפאריסו:
כל הטיולים הם פרטיים, אך על המטייל לציין אם יש צורך במדריך מתרגם. מחירים מובחנים בסוף