הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

טיילו בטבע טהור, קניונים, חי וצומח ילידים, הרפתקאות, טרקים, אמנות סלע בתולית
ונופים מלכותיים, בין השאר. חובה לחובבי הטבע.

זמן משוער: 8 שעות

טיול למורשת התרבותית "Alero Charcamata" - קלפטה

125.00$מחיר