הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

מסלול זה מאפשר לנו לקרוא את ההיבטים המורשתיים המרובים איתם הם חיים
בימינו ותושבי צ'ילאו חיו יחד במשך אלפי שנים.

משך : 7 שעות

מומלץ להיות 30 דקות לפני היציאה.

דלקאה ליום שלם - טנאון - קולו "מסלול מורשת"

361.00$מחיר
  • 2