הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

שייט במשלחת לחצי האי האנטארקטי ואל דרום שטלנד.
על סיפונה של USHUAIA

אנטארקטיקה קלאסית - 11 יום - יציאה 03/16/2021

6,370.00$מחיר