הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

שייט במשלחת לחצי האי האנטארקטי ואל דרום שטלנד.
על סיפונה של USHUAIA

אנטארקטיקה קלאסית - 11 יום - יציאה 01/17/2021

7,990.00$מחיר