הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

שייט במשלחת לחצי האי האנטארקטי ואל דרום שטלנד.
על סיפונה של USHUAIA

אנטארקטיקה קלאסית - 10 ימים - יציאה 11/12 / 2020-20 / 12 / 2020-08 / 01 / 2021-07 / 02/2021

7,210.00$מחיר