הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

שייט במשלחת לחצי האי האנטארקטי ואל דרום שטלנד.
על סיפונה של USHUAIA

אנטארקטיקה קלאסית - 10 ימים - יציאה 04/11/2020

4,860.00$מחיר