הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

בהליכה זו בין כרמים, ניתן להבחין כיצד מאמץ האדם הפך את המדבר האופייני של הפרובינציה לנווה מדבר חשוב, כשהוא מסוגל להבדיל לאורך כל הטיול את טכניקות ההשקיה המיושמות מהמתיישבים הפרימיטיביים ועד ימינו. הטיול מתחיל בעיר מנדוסה.

משך : 6 שעות
נקודת המוצא: Hotel Mendoza, Avenida Rep de Espana 1210, Mendoza M5500DXZ ארגנטינה


מומלץ להיות 30 דקות לפני היציאה.