טיולים והעברות של Venezuela

הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים