חבילות עם Iguazú, Salta, Jujuy y Tucumán

הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים