חבילות Nicaragua

הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים