חבילות Cuba

הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים