מדינות משולבות

הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים