VOLUN TOUR 

תיירות סולידריות

הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים

אנו חלוצים באמריקה הלטינית בהקלת התיירות מנקודת מבטם של קהילות כפריות ילידיות, פתיחת הדלתות לתרבויותיהם, חייהם וטריטוריהם. אנו משוכנעים שתיירות היא כלי רב עוצמה לפיתוח מקומי בר-קיימא, ולכן אנו עובדים יחד עם ארגונים ויזמים שונים כדי לקדם את פיתוחם.
פירושו של כל היוזמות הללו הוא שמטיילים יכולים ליהנות מחוויות אותנטיות, המחברות ביניהם תרבויות ואנשים, ומאפשרים חילופי תרבות המונעים על ידי שיתוף, ידיעה ולמידה זה מזה.