טיולים והעברות של Brasil

הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים