שייט באנטארקטיקה

הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים