טיולים והעברות של Uruguay

הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים