טיולים והעברות של Chile

הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים