חבילות עם Copa América 2020

הערה: שערים מבוטאים בדולרים אמריקאיים